İhsan BULUT

Prof Dr. İhsan BULUT

Prof Dr. İhsan BULUT

1985 - Atatürk Üniversitesi Lisans
1988 - Atatürk Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans
1992 - Atatürk Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora

Akademik Unvanları
1986 - Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Arş. Gör.
1992 - Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Arş.Gör.Dr.
1993 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi ABD.-Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Yrd. Doç. Dr.
1998 - Kazım Karabekir Eğitim Fak.-Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doç. Dr.
2004 - Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Prof. Dr.

Yayınlar:

TEZ
BULUT, İ.,1988, Yolboyu Köyü Yerleşmelerine Bir Örnek:Kars-Kümbetli Köyü.Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
BULUT, İ.,1992, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma; Erbaa Ovası ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum.
KİTAPLAR
BULUT,İ.,Torul'un Coğrafî Etüdü, 1998,Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 876, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 95, Araştırma Serisi No: 35, Erzurum.
BULUT,İ.,Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun, 1998, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 877, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 96, Araştırma Serisi No: 36, Erzurum.
BULUT,İ.,Yozgat İli’nin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 936, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:101, Araştırmalar Serisi No: 72, Erzurum.
BULUT,İ.,1994, Pasinler İlçesi'nin Ekonomik Coğrafya Özellikleri Tarihte ve Günümüzde Hasankale (Pasinler), Pasinler Kaymakamlığı, Nil AŞ, 1997, İzmir.(Kitapta Bölüm 312-332. sayfalar arası)
BULUT, İ.,2005, Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: …, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:…., Araştırmalar Serisi No: …, Erzurum.
YURTİÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

BULUT, İ.,Konutların Fiziksel Özelliklerinin Sosyo-Ekonomik Düzey ve Konut Sağlığı ile İlişkisi, 1999,Sendrom (Aylık Aktüel Tıp Dergisi), Yıl I/II, Sayı /Number B, Ağustos/August 1999, İstanbul, sayfa/Page 114-119.

BULUT,İ.,Kalecik Heyelanı-Karlıova,2000, Doğu Coğrafya Dergisi 3, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

BULUT,İ.,Türkiye'de Önemsenmeyen Yeni Bir Beşeri Çevre Felaketi: Anız Yakma ve Sonuçlarına Coğrafî Yaklaşım, 2000, Tabiat ve İnsan, Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı Derneği, Yıl.34, Sayı 4(Aralık 2000), Ankara, s.5-12 .

BULUT,İ.,Anadolu’da Fark Edilmeyen Ekolojik Bir Katliam; Geven Sökümü Nedenleri ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım, 2001,Tabiat ve İnsan, Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı Derneği, Yıl.35, Sayı 1(Mart 2001), Ankara, s. 17-21.

BULUT,İ.,Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, Ekin,Türk Koop, Yıl:5, Sayı: 18(Ekim-Aralık 2001).Ankara, s.44-48.

BULUT,İ.,Türkiye’deki Karayolu Geçitleri, 2001, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 27, Erzurum.

BULUT,İ.,Bingöl Kös Kaplıcaları, 2001, Doğu Coğrafya Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Sayı.5.Erzurum, s.59-79.

BULUT,İ.,Yüzen Adalar, 2001, Standard-Çevre ve Çevre Yönetim Standardları, Yıl. 40, Sayı. 474, Haziran 2001, Ankara, s. 42-48.

BULUT,İ.,Erzurum’da Arıcılığın Coğrafî Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri, 2003, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, (Baskıda)Erzurum.

BULUT,İ.,Trabzon’daki Liselerde Coğrafya Öğretmenlerinin Etkili Öğretme ve Ders Anlatma Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 2003, Doğu Coğrafya Dergisi , Sayı.10, Erzurum.

YÜRÜDÜR,E.-BULUT,İ.,2004, Yeri değiştirlen Köylere Yeni Bir Örnek;Kaleköy(Erbaa-Tokat), Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 31, (Baskıda)Erzurum.

BULUT, İ. ve diğerleri, 2004 Erzurum-Artvin Karayolu’nda(Tortum-Yusufeli Arası) Doğal Afetlerin(Kaya Düşmesi ve Çamur Seli) Ulaşıma Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 32,Erzurum.

BULUT, İ. ve diğerleri, Sugözü Köyü Kuzulu Mahallesi Heyelanı(Koyulhisar-Sivas), Ankara Üniversitesi Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi(Yayınlanacak)

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

BULUT,İ.,Tipik Bir Yolboyu Köyü Örneği; Kars-Kümbet Köyü, 1995, Doğu Coğrafya Dergisi 1, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

BULUT,İ.,Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları,1996, Akademik Araştırmalar, Yıl1, Sayı: 3, Erzurum.

BULUT,İ.,Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları, 1997, Doğu Coğrafya Dergisi 2, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

BULUT,İ.,Tarihi Bekleyen Köy Güzelhisar (Avnik), Akademik Araştırmalar, Yıl 1, Sayı: 5, 1997, Erzurum.

BULUT,İ.,Geçici Bir Yerleşme İken Sürekli Yerleşmeye Dönüşen Köy Yerleşmelerimize Yeni Bir Örnek: Şenkaya Dolunay Köyü, 1999, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı.116, Ekim 98, İstanbul.

BULUT,İ.,Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme, 1999, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı. 119, Nisan 99, İstanbul.

BULUT,İ.,Soğuk Çermik Kaplıcalarının Coğrafî Etüdü, 1998, Türk Dünyası Araştırmaları,(Baskıda), İstanbul.

BULUT, İ.,Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, 2005, Derin Mavi, Erzurum Polis Yüksek Okulu Dergisi, 2004, Sayı 1. Erzurum

BİLDİRİLER ( SÖZEL VE POSTER)

BULUT,İ.,Yozgat'ın İç ve Dış Göçlerdeki Önemi, Uluslar arası Katılımlı III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, 2-5 Aralık 1997 (Poster Bildiri Olarak Sunuldu, Tartışıldı), Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.

BULUT,İ.,Kelkit-Yeşilırmak Kavuşum Bölgesinde (Erbaa Yöresi) Yatak Değişiminin Bazı Önemli Sonuçları, Su ve çevre Sorunları 97 Bildiriler, 2-5 Haziran1997, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Bakırköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, İstanbul.

BULUT,İ.,Reşadiye Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü, 15 Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı'nda (20-24 Nisan 1988, Bildiri Olarak Sunuldu), Türkiye Jeologlar Derneği, Ankara.

BULUT,İ.,Ballıca Mağarası'nın Turistik Önemi, 15 Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı'nda (20-24 Nisan 1998, Bilimsel Teknik), Türkiye Jeomorfologlar Derneği,. Ankara.

BULUT,İ.,Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri, Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu (30 Haziran-1 Temmuz 2000), Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları No: 1, Şebinkarahisar.

BULUT,İ.,Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, İnsan Hareketlerinde Yasadışı Göç Gerçeği Sempozyumu(15 Ekim 2001), T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara.

BULUT,İ.,Coğrafyanın Yeni Kavramı Yüzen Ada, Türk Coğrafya Kurultayı(9-12 Temmuz 2002) Bildirileri, Ankara.

BULUT,İ.,Torul İlçesi’nin Mesken Şekilleri Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gümüşhane Yöresi’nin Kalkınması Sempozyumu(23-25 Ekim 2002) K.T.Ü. Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane.

ZAMAN M.-BULUT, İ.,2003. Doğu Karadeniz Kıyı Kesiminde Kırsal Yerleşmelerin Dağılışında Coğrafi Faktörlerin Etkisi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, ve Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (18-20 Aralık 2003), Trabzon.

BULUT,İ.- Cemal SEVİNDİ,C.-ZAMAN , M-KAYA, G.,Türkiye’nin Tanıtılmamış Doğal Güzelliklerine Yeni Bir Örnek; Ciro Çağlayanı (Yusufeli-Artvin)Türk Coğrafya Sempozyumu, 28-29 Eylül 2005, İstanbul

YÜRÜDÜR, E.-BULUT, i., Akgöl Depresyonu ve Çevresinde Geçici Yerleşmeler, I. Burdur Sempozyumu(16-19 Kasım 2005), Burdur.

PANEL,KONFERANS, SEMİNER VE AÇIKOTURUM

BULUT,İ.,70 Yıllık Eziyet(Şebinkarahisar İli Neden İlçe Yapıldı?, Neden Tekrar İl Olmalı?), 25 Mayıs 2003, sat. 13.00 Mecdiyeköy Kültür Merkezi, Şebinkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Düzenlediği Panele Konuşmacı olarak. İstanbul.

BULUT,İ.,Türkiye'de Yeterince Önemsenmeyen Yeni Bir Beşeri Çevre Felaketi: Anız Yangınları ve Etkileri,25.04. 2002, saat. 10.00, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B.Salonu. Erzurum

BULUT,İ.,Geven Sökümü Nedenleri ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım,10.10. 2002, saat. 14 .00, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B.Salonu. Erzurum

BULUT,İ.,Türkiye Coğrafyası’nın Yeni Kavramı;Yüzen Ada ve Türkiye’nin Yüzen Adaları, 22.05.2002, 14.00 Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B.Salonu. Erzurum

BULUT,İ.,Erzurum’da Arıcılığın Coğrafî Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri, 31.10.2002, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B.Salonu. Saat 14.00 Erzurum

BULUT,İ.,Doğu Anadolu’nun Doğal Turizm Potansiyeli, 10.10.2003, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B Salonu. Saat. 14. oo, Erzurum.

BULUT,İ.,Türkiye'de Önemsenmeyen Yeni Bir Beşeri Çevre Felaketi: Anız Yangını ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım, 25.04. 2002, saat 13.00. Tema Vakfı Erzurum Şubesi Seminer Salonu.

BULUT,İ.,Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, 19.09. 2003, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı, Seminer Salonu, Saat. 14.00 Erzurum.

BULUT,İ.,Az Bilinen Türk Yurtları, Türk Ocakları Erzurum Şubesi 2004-2005 Güz Dönemi Seminerleri 08.01. 2005, Erzurum.

BULUT,İ., Biyoçeşitliliğimiz ve Buna Bağlı Ekoturizm Olanaklarımız, 26.03. 2005, saat 15.30. Tema Vakfı Erzurum Şubesi Seminer Salonu.

BULUT,İ., Az Bilinen Türk Yurtları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu 19.04.2005, Tokat.

BULUT,i._SEVİNDİ; C., Türkiye’de Termal Turizm, 17 Mayıs 2005, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkezi B Salonu. Saat. 10. oo, Erzurum.

BULUT,İ., Az Bilinen Türk Yurtları. Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu 20.04.2006, Saat:14.00 Aşkale/ERZURUM.

EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hakemlik ve Seçici Kurul Üyeliği, 5yıl)

Atatürk Üniversitesi, Doğu Coğrafya Dergisi (Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği 6 yıl)

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Editörlük, 6 yıl)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Hakemlik

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi(Hakemlik, 5 yıl)

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi(Hakemlik, 5 yıl)

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Hakemlik, 4 yıl)

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi(Hakemlik, 4 yıl)

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı ( 2 adet)

ALAATTİNOĞLU, F., 1999, Gevaş İlçe Merkezinin Coğrafyası

ÖZ.A.H., 2002, Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Etüt; Türkiye Hava Ulaştırması

Doktora Tez Danışmanlığı (1 adet)

YÜRÜDÜR, E., 1998, Şebinkarahisar İlçesinin Coğrafyası

Lisans Öğrencisi Tez Danışmanlığı (60 adet)

İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkanlığı (5 yıl : 10.02.2000-..)

Anabilim Dalı Başkanlığı (5 yıl : 15.02.2000-....)

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayın Kurulu Üyeliği

Bayındırlıkl ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Jeodezi ve Fotogrametri Şube Müdürlüğü Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri(TUCBS) Standartlar Komisyonu Üyesi

SONUÇLANDIRILMIŞ PROJELER

Doğu Anadolu Projesi(Destek Elemanı)1997-2000

Yolboyu Köylerine Bir Örnek: Kars-Kümbetli Köyü, 1988

Erbaa Ovası ve Çevresi’nın Coğrafi Etüdü, 1992

Erzurum Palandöken Dağları ve Sarıkamış Çevresinin Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi(Proje Yürütücüsü), Tübitak&Atatürk Üniversitesi 07 Haziran 17 Haziran 2005, Erzurum.

Türkiye’de Fındık Tarımı Üretim-Pazarlama ve Sorunları(devam ediyor)

Oltutaşı’nın Yerleşim Özellikleri ile Rezervinin Belirlenmesi ve Erzurum Yöresi İçin Ekonomik Öneminin Artırılması Olanaklarının Araştırılması 2003/214(devam ediyor)

TOPLUMSAL KATKI

Teknik Araştırma Gezisi Başkanlığı; Güneydoğu Anadolu: Mayıs 1999.

Radyo Programı TRT Erzurum Bölge Radyosu (1996‘dan beri 9 yıl, 3 haftada 1 program).

Atatürk Üniv. Iletişim Fak. Radyosu‘nda 3 program

BILIMSEL KAZI PUANLARI

Bilimsel kazıya katılma(1986 Pasinler-Yayladağ Köyü Step Fili Kazısı)