Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

Nüfus Yoğunluğu Hesaplamaları

Nüfus Yoğunluğu: Belli bir alanda yaşayan nüfusun o alanın yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir. Nüfus yoğunluk hesaplamaları, değişik alanlar arasındaki nüfus farklılıklarını, insanların hayat tarzları ve mevcut nüfusun arazi üzerindeki baskısı hakkında fikir verir. Bu veriler kullanılarak farklı nüfus bölgeleri arasında karşılaştırma imkânı sağlar.

 

Nüfus yoğunluğu üç farklı şekilde hesaplanarak ifade edilir:

 

1.  Aritmetik Nüfus Yoğunluğu: Toplam nüfusun alanın yüz ölçümüne bölünmesi ile elde edilir. Km2’ye düşen insan sayısını bulmamızı sağlar.

2000 Genel Nüfus Sayımına göre Türkiye'de aritmetik nüfus yoğun­luğu 88 kişi iken,

2006 verilerine göre aritmetik nüfus yoğun­luğu km2’ye 93 kişi düşmektedir.

     Aritmetik Nüfus Yoğunluğu: Nüfus miktarı /Yüz ölçümü

Yurdumuzda aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge Marmara, en düşük olduğu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi'dir.

İç Anadolu Bölgesi’nde nüfus fazla olmasına rağmen yüz ölçümünün faz­la olması nedeniyle aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

Nüfusun tüm alana eşit dağıldığı kabul edilir. Gerçekte nüfus düzensiz bir dağılıma sahiptir. Sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınmamıştır. Bu nedenle gerçek dağılışı yansıtmaz, ancak elde edilen veriler sayesinde ülkemizin durumunun diğer ülkelerle karşılaştırılması imkânı verir.

 

2.  Fizyolojik Yoğunluk: Toplam nüfusun tarım alanlarının yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir.

                                          

   Fizyolojik (Beslenme) Nüfus Yoğunluğu :   Nüfus miktarı /Tarım alanlarının yüz ölçümü

                      

Tarım yapılan topraklarla, nüfus arasındaki ilişkiler hakkında fikir verir. Ancak nüfusun tamamı tarımla geçimini sağlamamaktadır. Elde edilen verinin en önemli yanı, ülkenin kendi nüfusunu besleyebilme yeterliliği hakkında fikir vermesidir.

 

3. Tarımsal Yoğunluk: Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan nüfusun, tarımsal alana (ekili-dikili alan)bölünmesiyle elde edilir.

   Tarımsal Nüfus Yoğunluğu: Tarımla uğraşan nüfus /Tarım alanlarının yüz ölçümü

Bu yoğunluk hesaplaması, tarımsal araziler üzerindeki sıkışıklık hakkında bilgi verir. Tarıma elverişli olmayan alanlar dikkate alınmaz. Engebenin fazla tarım arazisinin az olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek, geniş ve düz tarım alanlarına sahip(ovalar) alanlarda düşüktür. Tarım arazilerimiz birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Toprakların verimlilik durumu, yağış miktarı, sulama imkânları ve kullanılan diğer tarım teknolojileri ile yetiştirilen ürünler büyük farklılıklar göstermektedir. 

Oysa bu hesaplamada bunlar dikkate alınmaz. Ayrıca, tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarımıza eşit dağıldığının kabul edilmesi, net sonuçlar elde edilmesini engeller.

 

4.  Yerleşme Yoğunluğu:  Ülke yüz ölçümünde, 100.000 ve daha fazla nüfusa sahip olan şehirlere düşen alanın hesaplanmasıdır.

 

NOT: Tüm nüfus yoğunluğu hesaplamaları ortaya çıkan değerler genel anlamda fikir verebilir. Tüm metotların ortak yönü nüfusun araziye eşit dağıldığını kabul etmesidir. Doğal ve beşeri özellikler ile diğer çevresel faktörler göz önüne alınmadan yapılacak incelemeler ve elde edilecek sonuçların net bilgiler vermesi mümkün olmayacaktır.

 

Kaynak:Tüm Sınavlara Hazırlıkta Haritalarla Türkiye Coğrafyası

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.