Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

Türkiye’de Ormancılık

 

Orman:

Ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları ekosistemdir. Ormanı oluşturan tüm madde ve olaylar birbirleriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim halindedirler. Bu haliyle orman, çok sayıda bitki ve hayvan türünden oluşan büyük bir canlı organizma olarak tanımlanmaktadır.

Orman aynı zamanda ülkenin var oluşunun ve devamlılığının sağlanmasında vazgeçilemeyecek etkileri olan bir değerdir. Yurdumuzun yaklaşık %27,64'ü ormanlarla kaplıdır. Bu oranın bir bölümü çalılık alanlardan oluşmaktadır. Ülkemizde orman dağılışındaki en önemli faktör yağış ve nemliliktir. Mevcut ormanlarımızın büyük bölümü kıyı bölgelerimizde yer almaktadır. Türkiye’nin orman alanları özellikle eğimli ve dağlık arazilerde yoğunlaşmıştır. Yağış miktarının ve sıcaklık ortalamalarının düşüklüğü nedeniyle iç bölgelerimizde orman varlığı azdır. Özellikle Karadeniz kıyılarımız orman bakımından oldukça zengindir. Akdeniz kıyılarımız da ormanlarla kaplıdır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise orman bakımından oldukça fakirdir.

Türkiye’de Ormanların Coğrafî Dağılışı (%)

 

 

Kaynak: Tüm Sınavlara Hazırlıkta Haritalarla Türkiye Coğrafyası

 

Ormanların Faydaları:

—Erozyonu önler.

—Hayvanlara barınak sağlar.

—Fotosentez yaparak oksijen üretir.

—Hayvanların besin ihtiyacını karşılar.

—Kâğıt sanayi ve mobilyacılık gibi alanlarda kullanılır.

—Toprağı humus bakımından zenginleştirir.

Orman alanındaki geniş tahribat ve buna bağlı olarak gelişen toprak taşınması ancak kapsamlı ağaçlandırmalar ile önlenebilir. Bu kadar çok yararı olan ormanların korunması, yangınların ve kaçak kesimlerin önlenmesi konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

 

Orman Ürünleri:

  1. Asıl Orman Ürünleri : Tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıt, lif, yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odun.
  2. Orman Yan Ürünleri : Reçine, çıra, sığla yağı, defne, şimşir, kök odunu, kekik, ada çayı çam fıstığı, her çeşit bitki soğanı ve mantarlar.

Ormanların Faydaları

A . Ormanların Ekonomik Faydaları :

1. Odun kökenli orman ürünleri üretimi.

2. Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi.

3. Ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi.

4. Tarım ve hayvancılığa katkıları.

5. Turizmin gelişmesinde katkı sağlarlar.

6. Erozyonu azaltarak hidroelektrik santrallerinin ömrünü uzatır.

B . Ormanların Ekolojik Faydaları :

1. Erozyonun oluşumunu engeller.

2. Yüzey sularının akış hızını azaltarak yer altı sularının zenginleşmesini sağlar.

3. Terleme ile hava nemini arttırarak sıcaklık dengesini sağlar.

4. Oksijen üretir.

5. Doğal güzelliklerle turizme katkı sağlar. Dinlenme ve diğer sosyal alanların oluşturulmasını sağlar.

6. Ülke savunması açısından bitkisel ve hayvansal ürün deposu durumundadır.

7. Rüzgar ve buna bağlı kumul hareketlerini önler.

8. Çeşitli yabani hayvanların yaşamını sürdürmesini sağlar.

 

Orman yangınları risk haritası

 

Not: Türkiye’de Bitki Örtüsünün Dağılışına İlişkin Genel Bilgiler Bölgeler Coğrafyası Konuları İçinde Yer Almaktadır. Kağıt fabrikalarımıza ilişkin bilgilere sanayi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.