Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

İklim

Klimatoloji (İklim Bilimi): İklim elemanlarının yeryüzünde dağılışını, iklim elemanlarının oluşumunu sağlayan temel faktörleri, iklim tiplerini ve bunların çevre ile ilişkilerini ele alarak açıklayan fiziki coğrafya dalıdır.

İklim: Geniş bir alan içerisinde, uzun yıllar boyunca (en az 35 yıl) değişmeyen hava koşullarının genel ortalamasını ifade eder.

İklim Elemanları:  Birleşerek herhangi bir yerin iklimini meydana getiren, sıcaklık,  yağış, rüzgâr, nem ve basınç gibi unsurlara iklim elemanı denir.

İklim Etmenleri: İklim elemanını etkileyen, iklimi şekillendiren, enlem, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları ve yer şekillerinin uzanışı gibi unsurlara iklim etmeni denir.

Hava Durumu: Belirli ve dar bir alan içerisinde, etkili olan atmosfer şartlarını ifade eder.

Meteoroloji: Jeofizik biliminin dalıdır. Yunanca’da “meteoron” kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Meteoroloji, hava olaylarının oluşumunu fizik bilimi açısından inceleyerek, elde ettiği sonuçları sayısal veriler haline getirir. Mevcut bilgileri kullanarak, kısa süreli hava olaylarına (hava durumu) ilişkin tahminler yapar. Bu bilimle uğraşan uzmanlara meteorolog denir.

Hava Kütlesi: Sıcaklık ve nem miktarı açısından benzer özellikler gösteren, atmosfer parçalarına hava kütlesi denir. Geldikleri yere göre, deniz yüzeyinde oluşanlara denizel hava kütlesi, kara üzerinde oluşanlara karasal hava kütlesi denir. Hava kütleleri oluştukları yere göre, tropikal ve kutup hava kütleleri gibi isimler alırlar.

Cephe: Hava kütlelerinin karşılaştıkları alanlarda, aralarında oluşan hatta cephe denir. Karşılaşan iki hava kütlesinden, sıcak olan hava kütlesi soğuk olan hava kütlesinin üzerine doğru yükselir. Yükselme sonucunda soğuma buda bulutların, sislerin ve yağışların oluşmasına neden olur. 

 İklimin Coğrafi Çevrenin Şekillenmesine Ve İnsan Yaşamına Etkileri

1.  Doğal bitki örtüsünün tür, miktar ve dağılışında temel etkendir

2. Tarım ürünlerin yetişme koşullarını belirler ve dağılış sınırlarını çizer.

3. Nüfusun dağılışında ve yerleşme alanlarının seçilmesinde temel etkenlerden biridir.

4. Ulaşım sistemlerini etkileyerek ekonomik ve sosyal yaşamda etkili olmaktadır.

5. Taşların parçalanma şeklini belirleyerek, toprak oluşumunda ve temel özelliklerinin şekillenmesinde en önemli rolü oynar.

6. Dış kuvvetlerin oluşumunu, etki süresini ve dağılışını sağlayarak yeryüzünün şekillenmesinde etkili olur.

7. Çeşitli turizm kollarının oluşumunu sağlar.

8. Konut tipi ve kullanılan malzeme üzerinde belirleyici olmaktadır.

9. İnsanların psikolojik yapılarını, sosyal yaşamlarını, yemek kültürü ve giyinme biçimlerini büyük ölçüde etkiler.

10. Ekonomik faaliyet kollarının( Sanayi-Tarım-Hizmetler) dağılışında etkili olur.

11. Akarsuların rejim ve debi özelliklerini belirler. Okyanus akıntılarının oluşumunu sağlar.

12. Denizlerin tuzluluk oranında, kalıcı kar sınırı ve orman üst sınırının belirlenmesinde etkili olur.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.