Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

Harita Çeşitleri

A-Konularına(Fonksiyonlarına) Göre Haritalar

1.Genel Haritalar : Fiziki haritalar, topoğrafya haritaları, siyasi(idari)haritalar, atlaslar, duvara asılan fiziki ve idari haritalar, turistik haritalar ve şehir haritaları bu gruba girmektedir. Toplumun büyük bölümü tarafından kullanılabilen haritalardır.

Topografya Haritaları : Topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritalardır. Bu haritalar, eş yükseklik eğrileri kullanılarak yer şekilleri başta olmak üzere, akarsular, göller, denizler ve doğal bitki örtüsü gibi yeryüzüne ait fiziksel özellikler ile yerleşme yerleri, yollar, köprüler, maden ocakları, mezarlıklar, ibadet yerleri, harabeler, su kanalları ve sınırların gösterildiği haritalardır. Tüm bu unsurlar kendilerine özgü simgelerle gösterilmektedirler.

Fiziki haritalar:

1. Topoğrafya haritalarından yararlanılarak hazırlanırlar.

2. Yer şekillerini (kabartı ve çukurluklar) gösteren orta veya büyük ölçekli haritalardır.

3. Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla çizilir.

4. Fiziki haritalar yükseklik ve derinlik basamaklarının çeşitli renklerle gösterildiği haritalardır. Yükseltiler genel olarak yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları, derinlikler ise açıktan koyuya doğru mavi rengin tonları ile gösterilir.

 

Uydu Fotoğrafı

Siyasi (İdari) Haritalar: Siyasi (İdari) haritalar yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü ve yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan kullanılarak uzunluk ve alan hesaplamaları yapılır. Siyasi haritalar yer şekilleri hakkında bilgi içermezler.

 

Beşeri Ve Ekonomik Haritalar: Nüfus yoğunlukları, dil, din ve ırkların dağılışları ile tarım, maden ve endüstri tesislerinin dağılışlarının gösterildiği haritalardır.

Atlas Haritaları: Ülke, bölge yâda kıtaların tüm coğrafi özellikleriyle ilgili haritaların bir arada bulunduğu genellikle küçük ölçekli haritalardır.

2.Özel Haritalar: Çeşitli alanların jeolojik yapısı, toprak tipleri, iklim bölgeleri, bitki örtüsü, yağış dağılışı, deprem, nüfus yoğunluğu ve nüfus artışı gibi özel amaçlarla yapılan haritalardır. Bu haritalar belirli mesleki uzmanlığa sahip kişiler tarafından kullanılabilen haritalardır.

B. Ölçeklerine Göre Haritalar

1.Büyük Ölçekli Haritalar:

*1/200.000’den büyük ölçekli olan haritalardır.

*Topografya haritaları ve planlar büyük ölçekli haritalardır.

*1/20.000 ‘den büyük  olan haritalara plan denir. Planlar en ayrıntılı haritalardır.

*Küçültme oranı az olduğundan ayrıntı fazladır.

*Haritası çizilen alan küçüktür.

*Aynı alanı gösteren küçük ölçekli bir haritaya göre, kâğıt üstünde daha fazla yer kaplar.

* İzohipsler arası yükselti farkı(Eküidisdans-sabit aralık-eş aralık) azdır.

2.Orta Ölçekli Haritalar:

* 1/200.000 ile 1/500.000 arasındaki bir ölçekle çizilen haritalardır.

3.Küçük Ölçekli Haritalar:

*1/500.000 ‘den daha küçük ölçeğe sahip olan haritalardır.

*Atlaslarda bulunan haritalar ve duvar haritaları genelde küçük ölçekli haritalardır.

*Ölçeğin paydası büyüktür.

*Gösterilen alan geniştir.

*Ayrıntı gösterme gücü azdır

*Aynı alanı gösteren büyük ölçekli bir haritaya göre, kâğıt üstünde daha az yer kaplar.

*İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.


Haritalardan Yaralanma

Haritalardan yararlanılarak yapılan çeşitli hesaplamalarda, yapılacak işlemin çeşidiyle harita yapılırken kullanılan projeksiyon şeklinin uyumlu olması doğru sonuçlara ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Alan hesaplamalarında alan koruyan,açı hesaplamalarında,açı koruyan,uzunluk hesaplamalarında uzunluk koruyan projeksiyon kullanılarak yapılan haritalardan yararlanmak doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.

Tüm haritalardan alan ve uzunluk hesaplamaları yapılarak yön belirlenebilir. Ancak profil çıkarma, eğim ve yükselti belirleme işlemleri sadece fiziki haritalardan yapılabilir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.