Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

Coğrafya'nın Bölümleri

A. Fiziki Coğrafya

1. Jeomorfoloji:

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler ve yer şekillerinin oluşumunu açıklar.

Yararlandığı Diğer Bilim Dalları:

Jeoloji : Yer bilimi

Litoloji : Taş bilimi,

Pedoloji : Toprak bilimi

Jeofizik, Paleocoğrafya

Kimya, Fizik

2. Klimatoloji :

İklim elemanlarının yeryüzünde dağılışını, iklim elemanlarının oluşumunu sağlayan temel faktörleri, iklim tiplerini ve bunların çevre ile ilişkilerini ele alarak açıklar.

Yararlandığı Diğer Bilim Dalları:

Meteoroloji, Kimya ve Fizik.

3. Hidrografya:

Yer altı ve yer üstü sularını inceler bunların etkilerini açıklar.

Yararlandığı Diğer Bilim Dalları:

Limnoloji: Göl bilimi

Oseonografya: Okyanus bilimi

Potamoloji: Akarsu bilimi, Hidroloji

4. Biyocoğrafya :

Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışta etkili olan faktörleri inceler.

Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :

Biyoloji, Tıp,

Botanik : Bitki Bilimi, 

Zooloji : Hayvan Bilimi.

B. BEŞERİ COĞRAFYA

1. Nüfus Coğrafyası:

Nüfusun artışı, yoğunluğu, kır ve kent olarak dağılımı ile bunları etkileyen faktörleri inceler.

2. Yerleşme Coğrafyası:

Yerleşme alanlarının dağılışını, yerleşme şekillerini, bunda doğal ve beşeri ortamın etkilerini inceler.

 

C. EKONOMİK COĞRAFYA

1. Tarım Coğrafyası:

Tarımsal faaliyetleri (ekim - dikim - hayvancılık - balıkçılık) bunların insan hayatına etkilerini, yeryüzünde dağılışını ve bunda etkili olan faktörleri inceler.

2. Sanayi Coğrafyası:

Sanayi bölgelerinin dağılışı, iklim, yeryüzü şekilleri, ulaşım ve ham madde kaynaklarının buna etkilerini inceler.

3. Ulaşım Coğrafyası:

Ulaşımın üretim, tüketim ve nüfus alanları ile olan ilişkilerini, ulaşım üzerinde etkili olan yeryüzü şekillerini ve iklimin etkilerini inceler. Ekonomik Coğrafya’da ayrıca ticaret, turizm ve madencilik gibi konular da ele alınarak bunların dağılışları, çevreyle etkileşimi ve sonuçları incelenmektedir.

4. Enerji Coğrafyası

5. Turizm Coğrafyası 

6. Kültürel Coğrafya

Coğrafyanın Temel Prensipleri

Dağılış Prensibi:

Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını inceler.

Dağılış prensibinin incelenmesinde en önemli araç haritalardır.

Karşılıklı İlgi ve Bağıntı Prensibi:

Olaylar arasındaki ilişkileri inceler.

Her olay başka bir olay veya olgu ile ilgilidir.

Nedensellik Prensibi (Neden - Sonuç) :

Olayların nedenlerini ve sonuçlarını ele alır.

COĞRAFYA ÖĞRENME ALANLARI

Doğal Bilimler:

Jeomorfoloji, Hidroğrafya, Klimatoloji, Biyocoğrafya

Beşeri Bilimler:

Nüfus, Yerleşme, Ulaşım, İletişim, Ticaret, Turizm, Kültür

Küresel Ortam:

Kıtalar, Okyanuslar, Ülkeler, Bölgeler

Mekansal Sentez:

Belli bir sınır içerisindeki coğrafi özellikleri ele alır. (Türkiye)

Çevre ve Toplum:

Çevre kavramı, insan çevre etkileşimi ve çevre sorunları.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.