Copyright 2018 - COĞRAFYA HAYATTIR

Afetler Coğrafyası

Afet nedir?

  Aniden oluşan, başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmesi zor, can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğa olaylarıdır. İnsanlar tarafından oluşturulan yine can ve mal kaybına neden olan olaylar ise beşeri afetler olarak değerlendirilir. Doğal veya beşeri afetler farklı gruplarda düşünülmesine rağmen, doğru bir bakış açısıyla değerlendirme yapıldığında hepsinin temelinde doğal dengeyi bozan ve ona kendini yenileme imkânı verecek tüm yolları kapatan insanın başrol oynadığı görülmektedir.

                                                                Afet Çeşitleri

  A-Beşeri Afetler:

  Kaynağı büyük oranda insana bağlı olan afetlerdir.

  1. Kaynağı insan olan yangınlar            

  2. Hava kirliği nedeniyle oluşan toplu ölümler

  3. İnsanın doğal çevreyi tahribi ile oluşan toprak erozyonu ve sonuçları             

  4. Su kirliliği sonucu deniz canlılarının ölümü

  5. Salgın hastalıklar

  B-Doğal Afetler:

 Oluşumları büyük oranda tabiat olaylarına bağlı olan afetlerdir.

1.Yer Kökenli (Jeolojik)Afetler:

 Deprem, Heyelan, Kaya düşmesi, Çamur seli, Volkan püskürmeleri, Tsunami, Erozyon                                                              

 2.Meteorolojik Afetler: 

 Sel-su baskını, Çığ, Don- Aşırı soğuk, Fırtına, Tipi, Dolu, Sis, Aşırı kar, Yıldırım düşmesi,  Kuraklık-Aşırı sıcaklık, Orman yangınları. Meteorolojik afetler, atmosfer olaylarının insan açısından yararlı olma sınırını aşmasıyla birlikte afet olma niteliğine sahip olurlar.

Afetlerin Yol Açtığı Sonuçlar

   Afetler özellikle büyük miktarda insan ve hayvan kaybına neden olmaktadırlar, bunun yanında tarımsal alanlarda büyük zararlara yol açarlar. Özellikle taşkın sahalarındaki tarım arazileri kum, çakıl ve balçık gibi maddelerle kaplanarak verim gücünü büyük oranda kaybeder.

1. İnsan kaybı                        

2. Hayvan kaybı  

3. Konutlarda hasar  

4. İş yerlerinde hasarlar 

5. Tarımsal ürün kaybı

6. Toprak kaybı

7. Ulaşım hatlarında oluşan hasarlar   

8. Haberleşme hatlarında oluşan hasarlar

9. Mülkiyete ait deniz kıyısı, akarsu yatağı gibi alanların yerinin değişmesiyle oluşan hukuki           

   sorunlar.

        

Bunlar Dolaylı Olarak: 

İşsizlik, Toplumsal panik, Korku, Fakirlik ve Salgın hastalıkları beraberinde getirmektedirler. 

 Sonuç olarak; 

Afetler, dünyada ve yurdumuzda büyük kısmı coğrafi unsurlardan kaynaklanan olaylar olarak ortaya çıkmakta, insanı etkileyen temel bir sorun olarak coğrafya bilimi içindeki yerini almaktadır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

f t g m

Sitemizde bulunan içerikler izin alınmadan başka bir ortamda TİCARİ amaçla kullanılamaz.

Hak sahipleri tarafından talep edilen dosyalar site yönetimine bildirildiğinde kaldırılacaktır.